Överlevnadsexperten

Konsten att överleva

Att vara mentalt förberedd, aldrig ge upp och ta till vara på vad som finns i naturen; det är vad allt handlar om. Lars Fält, överlevnadsexpert och friluftsmänniska har i många år lärt ut hur man gör för att klara sig ute i naturen.

Lars Fält är internationellt känd överlevnadsexpert som i många år utbildat svenska jägarband hur de ska klara sig i naturen. Han grundade en gång i tiden Försvarets Överlevnadsskola. Idag är Lars pensionär men skriver böcker om friluftsliv och överlevnad. Han är också en flitigt anlitad föreläsare.

Lars som växte upp i Malmö valde som 17-åring bli militär och flyttade så småningom till Kiruna där han blev yrkesbefäl vid Arméns jägarskola. För jägarbanden är det viktigt att klara sig själv i naturen. Att inte gå vilse och att klara sig flera dagar ute i fält utan kontakt med omvärlden. Människans förutsättningar för överlevnad var något som tidigt intresserade honom.

Att kunna göra upp eld, se till att vattnet blir drickbart, skaffa föda, tillaga den och veta hur man kan ta tillvara ätliga växter. Det handlar om att aldrig ge upp, vara uppfinningsrik och ta till vara på vad naturen har att erbjuda. Det här är något som vi på Sioo:x tycker ligger helt i vår egen filosofi.

Allt handlar om den mentala styrkan, den är helt avgörande i ett kritiskt läge. En vältränad person borde klara sig bättre, men det är inte alls säkert. Bäst är att helt enkelt förbereda sig på att ett katastrofläge kan uppstå. Utbildning och träning ger resultat. Enligt olika undersökningar är det ungefär en fjärdedel som handlar rationellt i ett pressat läge och en fjärdedel ger upp direkt. Resten får panik, rusar omkring, och gör saker som ibland till och med kan förvärra läget.

Lars är utbildad instruktör vid den legendariska engelska militärutbildningen SAS, Special Air Service, men har även utbildats av amerikanska elitstyrkan Special Forces.

Att vara ute i extrem kyla, djup snö och strängt klimat är inget han räds. Lars är en man som vet hur man överlever på myrägg, rötter och urlakad islandslav. Han vet hur man med en tesked och krok lätt fixar ett enkelt fiskedrag. I åtta böcker har han genom åren skrivit om alla möjliga överlevnadsknep.