Så här gör du

Filmen visar i huvudsak hur du behandlar din altan.

Handledning för Premium Trä- och Ytskydd Altan, Panel och Marin

PREMIUM TRÄSKYDD ALTAN

Så här får du en silvergrå, len och hållbar altan i upp till 12 år:

FÖRBEREDELSER:
Premium Träskydd Altan ska appliceras på en helt ren träyta. Rengör altanen noga med vår Förtvätt:x för att avlägsna olja, färg, fett och smuts. Slipa bort ev kvarvarande rester.

Täck över föremål som är känsliga för stänk, samt glas och aluminium, sten och plattor m.m. – produkterna är lätt alkaliska och kan lämna fläckar efter sig. Använd handskar och skyddsglasögon. Nytt tryckimpregnerat virke bör torka i minst 6 veckor innan det behandlas med Premium Träskydd Altan.

ATT TÄNKA PÅ:
Undvik regn tills alla lager har torkat. Undvik påstrykning vid stark sol, då det torkar för fort. Lägsta temperatur +6°C. Skaka och rör om före och under behandlingen. Torka omgående bort eventuellt spill med blöt trasa. Använd rostfri/syrafast skruv, spik och beslag. Galvad spik och skruv kan ärga och lämna ”tårar”. Sioo:x hållbarhet beror också på träslag och exponering. Vid kontakt med ögon eller hud skölj med vatten.

STEG 1 – PREMIUM TRÄSKYDD ALTAN (GÖRS BARA 1:A SÄSONGEN):
Applicera Premium Träskydd Altan på torr yta, stryk ut med bred pensel, låt torka i minst 2 h. Applicera ytterligare ett lager Premium Träskydd Altan, låt torka i minst 4 h. Lägg rikligt med Träskydd på ändträet likaså med Ytskyddet, för att försegla träet.

STEG 2 – PREMIUM YTSKYDD ALTAN, 1:A SÄSONGEN:
Lägg på rikligt med Premium Ytskydd Altan och låt dra i cirka 3 minuter, arbeta sedan in Ytskyddet med penseln tills träet är mättat. Ytan kan användas när den är helt torr, efter ca 30 –60 minuter.

STEG 2 – PREMIUM YTSKYDD ALTAN, 2:A SÄSONGEN:
Premium Ytskydd Altan läggs på ytterligare en gång efter 12 –18 månader. Rengör ytan varsamt med Underhållstvätt och mjuk borste. Låt ytan torka. Applicera Premium Ytskydd Altan enligt instruktionen för 1:a säsongen. Produkten är en slityta och kan behöva läggas på några gånger till under systemets livslängd.

UTRUSTNING:
Hink och bred pensel. Pensel rengörs med vatten.

PROCESSEN:
Altanen är till en början gulbrun och lite flammig, men ljusnar vid kontakt med vatten och börjar få en silvergrå färg efter ca 2–4 veckor. Processen fortsätter i upp till 1 år.

RENGÖRING:
Håll ytan ren från organiskt nedfall som t ex löv och barr. Rengör med vår Underhållstvätt årligen för att avlägsna föroreningar, smuts samt ytligt påväxt. Vid svåra angrepp, kan alg- och mögelprodukter med PH 1–6 användas. Vid kontinuerlig skötsel uppkommer sällan påväxt. Använd en medelhård borste vid ren­göring. Använd inte högtryckstvätt – den kan förstöra ytskiktet på altanen.

SKADOR:
Mindre skador kan behandlas med Premium Ytskydd Altan. Vid större skador eller på särskilt utsatta områden stryker man först på Premium Träskydd Altan och därefter Premium Ytskydd Altan.

FÖRVARING:
Förvaras frostfritt. Hållbarhet i väl fylld försluten förpackning är upp till 6 år för träskyddet och upp till 2 år för ytskyddet.

ÖVERBLIVEN VÄTSKA:
Lämnas till kommunens mottagning av färgavfall.
Ursköljd förpackning sorteras som hårdplast. Vid kontakt med ögon eller hud skölj med vatten.


PREMIUM TRÄSKYDD PANEL

Så här får du en silvergrå, len och hållbar panel i upp till 15 år:

FÖRBEREDELSER:
Premium Träskydd Panel ska appliceras på en helt ren träyta. Rengör ytan och avlägsna olja, färg, alger och svarta partier. Täck över föremål som är känsliga för stänk, samt glas och aluminium, sten och plattor m.m. – produkterna är lätt alkaliska och kan lämna fläckar efter sig. Använd handskar och skyddsglasögon.

ATT TÄNKA PÅ:
Vi rekommenderar att använda finsågat trä med grövre ytstruktur. Produkten finns även pigmenterad, som beställningsvara. Undvik regn tills alla lager har torkat. Undvik påstrykning vid stark sol, då det torkar för fort. Lägsta temperatur +6°C. Skaka och rör om före och under behandlingen. Torka omgående bort ev spill med blöt trasa. Använd rostfri/syrafast skruv, spik och beslag. Galvad spik och skruv kan ärga och lämna ”tårar”. Vid kontakt med ögon eller hud skölj med vatten. Glöm ej att behandla ändträ och skarvar. Stående träytor är renare och mer hållbarare än liggande (horisontella) ytor, då de håller sig torrare.

STEG 1 – PREMIUM TRÄSKYDD PANEL (GÖRS BARA 1:A SÄSONGEN):
Applicera Träskydd Panel på torr yta, stryk ut med bred pensel eller spruta, låt torka i minst 2 h. Applicera ytterligare ett lager Träskydd Panel, låt torka i minst 4 h. Lägg rikligt med Träskydd på ändträet likaså med Ytskyddet, för att försegla träet.

STEG 2 – PREMIUM YTSKYDD PANEL, 1:A SÄSONGEN:
När 2:a strykningen Premium Träskydd Panel torkat i minst 4 h appliceras Premium Ytskydd Panel med bred pensel eller spruta, låt ytan torka i minst 2 h.

STEG 2 – PREMIUM YTSKYDD PANEL PÅFÖLJANDE STRYKNING:
Premium Ytskydd Panel appliceras andra gången efter ca 4–6 år, se mer info på sioox.se. Ytan rengörs varsamt med Underhållstvätt och mjuk borste. Låt ytan torka väl. Applicera Premium Ytskydd Panel enligt instruktionen för 1:a strykningen. Komplettera ev med Träskydd panel på särskilt utsatta ställen.

UTRUSTNING:
Hink och bred pensel. Pensel rengörs med vatten.

PROCESSEN:
Panelen är till en början gulbrun och ljusnar vid kontakt med fukt. Efter ca 1 –2 år blir ytan vitgrå, för att efter ytterligare några år mörkna och bli vackert silvergrå.

RENGÖRING:
Håll ytan ren från organiskt nedfall som t ex löv och barr. Rengör med vår Underhållstvätt årligen för att avlägsna föroreningar, smuts samt ytligt påväxt. Vid svåra angrepp, kan alg- och mögelprodukter med PH 1–6 användas. Vid kontinuerlig skötsel uppkommer sällan påväxt. Använd en medelhård borste vid ren­göring. Använd inte högtryckstvätt – den kan förstöra ytskiktet på altanen. Mindre skador kan behandlas med Premium Ytskydd Panel. Vid större skador eller på särskilt utsatta områden stryker man först på Premium Träskydd Panel och därefter Premium Ytskydd Panel.

SKADOR:
Mindre repor behandlas med Premium Ytskydd Panel. Vid större skador används Premium Träskydd Panel.

FÖRVARING:
Förvaras frostfritt. Hållbarhet i väl fylld försluten förpackning är upp till 6 år för träskyddet och upp till 2 år för ytskyddet.

ÖVERBLIVEN VÄTSKA:
Lämnas till kommunens mottagning av färgavfall.
Ursköljd förpackning sorteras som hårdplast.Vid kontakt med ögon eller hud skölj med vatten.


PREMIUM TRÄSKYDD MARIN

Så här får du en silvergrå, len och hållbar teakyta i upp till 8 år:

FÖRBEREDELSER:
Skydda alla intilliggande ytor från stänk (särskilt glas, rostfritt stål och aluminium). Använd handskar och skyddsglasögon. Täck över möbler, föremål av glas och aluminium samt sten och plattor m.m. – produkt­erna är lätt alkaliska och kan lämna fläckar efter sig.

ATT TÄNKA PÅ:
Undvik regn. Undvik påstrykning vid stark sol, då det torkar för fort. Lägsta temperatur +6°C. Skaka och rör om före och under behandlingen. Torka omgående bort spill med blöt trasa. Sioo:x-ytan används varsamt när den är blöt.

STEG 1 – PREMIUM TRÄSKYDD MARIN
Lägg på rikligt med Premium Träskydd Marin, stryk ut det väl och låt det tränga in i träet. Låt torka i minst
6 tim (vid minst +15°C). Lägg sedan på ett andra lager och gnid gärna in medlet med en trasa. Låt däcket torka i minst 6 tim (vid minst +15°C). Vid lägre temperatur – längre härdtid.

STEG 2 – PREMIUM YTSKYDD MARIN, 1:A STRYKNINGEN:
Efter andra strykningen när Premium Träskydd Marin torkat i minst 6 h appliceras Premium Ytskydd Marin med trasa. Låt dra i cirka 3 min, arbeta sedan in Ytskydd Marin tills teaken är mättad. Ytan kan beträdas när den är helt torr, efter 30–60 min.

STEG 2 – PREMIUM YTSKYDD MARIN, PÅFÖLJANDE STRYKNING:
Premium Ytskydd Marin läggs på en andra gång efter 10–14 månader. Ytan rengörs varsamt med Underhållstvätt och mjuk borste. Skölj och låt torka. Applicera Premium Ytskydd Marin enligt instruktion. Under Sioo:x-systemets livslängd behöver normalt Premium Ytskydd Marin läggas på ytterligare några gånger.

UTRUSTNING:
Hink, pensel och trasa. Pensel rengörs med vatten.

PROCESSEN:
Teaken är till en början brun men ljusnar vid kontakt med fukt och börjar få en vitgrå färg efter 2–4 veckor. Processen fortsätter i upp till 1 år. Efter några år mörknar ytan.

RENGÖRING:
.Använd inte högtryckstvätt – den kan förstöra ytskiktet.
Fläckförbättring görs med Premium Ytskydd Marin och ibland även med Premium Träskydd Marin. Rengör med vår Underhållstvätt vid behov för att avlägsna föroreningar, smuts samt ytligt påväxt. Vid svåra angrepp, kan alg- och mögelprodukter med PH 1–6 användas. Vid kontinuerlig skötsel uppkommer sällan påväxt. Använd en medelhård borste.

SKADOR:
Mindre repor kan behandlas med Premium Ytskydd Marin. Vid större skador eller på särskilt utsatta områden stryker man först på Premium Träskydd Marin och därefter Premium Ytskydd Marin.

FÖRVARING:
Förvaras frostfritt. Hållbarhet i väl fylld försluten förpackning är upp till 6 år för träskyddet och upp till 2 år för ytskyddet.

ÖVERBLIVEN VÄTSKA:
Lämnas till kommunens mottagning av färgavfall.
Ursköljd förpackning sorteras som hårdplast. Vid kontakt med ögon eller hud skölj med vatten.